خلاصه کتاب شهریار ماکیاولی

خودآموز برای دیکتاتورهای تاریخ
۳۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
chekida | چکیدا محمد رستمی
اموزنده بود
chekida | چکیدا ریچارد برومندان
👌
سوالات متداول

خیلیا این کتاب رو مهم‌ترین رساله‌ی سیاسی تاریخ می‌دونن. نویسنده، یعنی نیکولو ماکیاولی توی این کتاب درباره‌ی جزئیاتی صحبت می‌کنه که باعث استواری و دوام یک حکومت میشه؛ هرچند با متر و معیار امروزی، این جزئیات بیشتر به یک خودآموز برای برپایی یه حکومت خودکامه و دیکتاتوری شبیه هست.

شاید بزرگترین خدمتی که ماکیاولی با نوشتن این کتاب انجام داد، نشون‌دادنِ چهره‌ی پنهان قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه‌ی حکومت‌ها سعی می‌کنن تا اون چهره رو پنهان نگه دارن. خوندن این کتاب، همین چهره‌، افکار و اندیشه‌های پنهان سیاستمدارها رو برات آشکار می‌کنه.

خلاصه کتاب شهریار ماکیاولی / ماکیاولیسم / مهمترین رساله سیاسی تاریخ
خلاصه کتاب
شهریار ماکیاولی
خودآموز برای دیکتاتورهای تاریخ نیکولو ماکیاولی
۳۷ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
chekida | چکیدا محمد رستمی
اموزنده بود
chekida | چکیدا ریچارد برومندان
👌
سوالات متداول

خیلیا این کتاب رو مهم‌ترین رساله‌ی سیاسی تاریخ می‌دونن. نویسنده، یعنی نیکولو ماکیاولی توی این کتاب درباره‌ی جزئیاتی صحبت می‌کنه که باعث استواری و دوام یک حکومت میشه؛ هرچند با متر و معیار امروزی، این جزئیات بیشتر به یک خودآموز برای برپایی یه حکومت خودکامه و دیکتاتوری شبیه هست.

شاید بزرگترین خدمتی که ماکیاولی با نوشتن این کتاب انجام داد، نشون‌دادنِ چهره‌ی پنهان قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه‌ی حکومت‌ها سعی می‌کنن تا اون چهره رو پنهان نگه دارن. خوندن این کتاب، همین چهره‌، افکار و اندیشه‌های پنهان سیاستمدارها رو برات آشکار می‌کنه.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم