خلاصه کتاب جنگ افروزی

چرا و چطوری آدما باهم وارد جنگ میشن؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
یه تیکه خیلی آشنا تو دل این کتاب بود، اونم اینکه یه توجیه خوب برای جنگ و نشون دادن وجهه مثبت برای جنگیدن اینه که بگیم ما نمیجنگیم، ما دفاع میکنیم ! خوب بود ولی به قول نویسنده این قصه سر دراز دارد، از همون ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد تا ...
chekida | چکیدا Mohammad RST
So good
chekida | چکیدا مری امری
خوب
خلاصه کتاب جنگ افروزی
خلاصه کتاب جنگ افروزی
خلاصه کتاب
جنگ افروزی
چرا و چطوری آدما باهم وارد جنگ میشن؟ مارگارت مک‌میلان
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حامد فیاض
یه تیکه خیلی آشنا تو دل این کتاب بود، اونم اینکه یه توجیه خوب برای جنگ و نشون دادن وجهه مثبت برای جنگیدن اینه که بگیم ما نمیجنگیم، ما دفاع میکنیم ! خوب بود ولی به قول نویسنده این قصه سر دراز دارد، از همون ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد تا ...
chekida | چکیدا Mohammad RST
So good
chekida | چکیدا مری امری
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم