خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ثروت ملل

تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا زینب اکبری
عالی
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
مختصر مفید عالی و تاثیر گذار
سوالات متداول

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

خلاصه کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت در چکیدا
خلاصه کتاب
ثروت ملل
تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم آدام اسمیت
۱۵ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا زینب اکبری
عالی
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
مختصر مفید عالی و تاثیر گذار
سوالات متداول

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم