خلاصه کتاب ثروت ملل

تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
ایده های منطقی و درست این نظام اگر مشکلی هم داره در اجراس و اینکه نفس دولت ها و آدم ها دست کم گرفته شده
chekida | چکیدا سینا خسرویان
خلاصه مفیدی بود هرچند برای درک بهتر قطعا خوندن خلاصه کفایت نمیکنه
chekida | چکیدا سعید فرزامی
در کتاب اصلی مباحثی مطرح شده که اینجا هیچی ازشون گفته نشده بود.
سوالات متداول

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

خلاصه کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت در چکیدا
خلاصه کتاب
ثروت ملل
تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم آدام اسمیت
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
ایده های منطقی و درست این نظام اگر مشکلی هم داره در اجراس و اینکه نفس دولت ها و آدم ها دست کم گرفته شده
chekida | چکیدا سینا خسرویان
خلاصه مفیدی بود هرچند برای درک بهتر قطعا خوندن خلاصه کفایت نمیکنه
chekida | چکیدا سعید فرزامی
در کتاب اصلی مباحثی مطرح شده که اینجا هیچی ازشون گفته نشده بود.
سوالات متداول

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم