خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ثروت ملل

تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
ایده های منطقی و درست این نظام اگر مشکلی هم داره در اجراس و اینکه نفس دولت ها و آدم ها دست کم گرفته شده
chekida | چکیدا علی ملکی
مرسی
chekida | چکیدا فهام گوهري
ممنون
سوالات متداول

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

خلاصه کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت در چکیدا
خلاصه کتاب
ثروت ملل
تاثیرگذارترین کتاب اقتصادی تاریخ و بانی کاپیتالیسم آدام اسمیت
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
ایده های منطقی و درست این نظام اگر مشکلی هم داره در اجراس و اینکه نفس دولت ها و آدم ها دست کم گرفته شده
chekida | چکیدا علی ملکی
مرسی
chekida | چکیدا فهام گوهري
ممنون
سوالات متداول

آدام اسمیت این کتاب رو در سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر کرده و ۱۰سال از عمرش رو صرف نگارش محتوای کتاب ثروت ملل کرد.

این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی هست که تاثیر عمیقی روی دنیا و زندگیِ امروز ما گذشته. درواقع میشه این کتاب رو به‌عنوان یکی از بانیان دنیای سرمایه‌داری و کاپیتالیسم دونست.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم