خلاصه کتاب مانیفست کمونیست

کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
عال
chekida | چکیدا اوتانا جانیار
و سرباز هایی که دارای قابلیت های ذکر شده نیستن یا قابلیت های کمتری دارن به مراتب کارهای سخت تری بهشون سپرده میشه که شاید اذیتشون کنه جایگاه اجتماعی میتونه انتخاب خود فرد هم باشه بنظر شما عادلانه چیه؟
chekida | چکیدا احسان رضایی
عالی
سوالات متداول

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی به‌رهبری لنین، مستقیما از ایده‌های این کتاب الهام گرفته شدند. حکومت شوروی خوندن این کتاب رو برای تمام طبقات جامعه پیشنهاد می‌داد و مسئولان کشور باید نکاتش رو از بر می‌بودن.

این کتاب به‌وضوح نظام سرمایه‌داری رو می‌کوبه و سرمایه‌دارها رو دشمنان طبقاتی خلق معرفی می‌کنه. نویسنده‌های کتاب ساختاری رو تشریح می‌کنن که می‌تونه جایگزین نظام‌های سرمایه‌داری بشه و به فقر طبقاتی پایان بده. مانیفست کمونیست پر از نکاتی هست که باید برای احداث چنین حکومتی درنظر داشت.

خلاصه کتاب مانیفست کمونیست / کتاب مارکس و انگلس / متن مانیفست کمونیست
خلاصه کتاب
مانیفست کمونیست
کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد کارل مارکس , فریدریش انگلس
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد باقر اکبرزاده
عال
chekida | چکیدا اوتانا جانیار
و سرباز هایی که دارای قابلیت های ذکر شده نیستن یا قابلیت های کمتری دارن به مراتب کارهای سخت تری بهشون سپرده میشه که شاید اذیتشون کنه جایگاه اجتماعی میتونه انتخاب خود فرد هم باشه بنظر شما عادلانه چیه؟
chekida | چکیدا احسان رضایی
عالی
سوالات متداول

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی به‌رهبری لنین، مستقیما از ایده‌های این کتاب الهام گرفته شدند. حکومت شوروی خوندن این کتاب رو برای تمام طبقات جامعه پیشنهاد می‌داد و مسئولان کشور باید نکاتش رو از بر می‌بودن.

این کتاب به‌وضوح نظام سرمایه‌داری رو می‌کوبه و سرمایه‌دارها رو دشمنان طبقاتی خلق معرفی می‌کنه. نویسنده‌های کتاب ساختاری رو تشریح می‌کنن که می‌تونه جایگزین نظام‌های سرمایه‌داری بشه و به فقر طبقاتی پایان بده. مانیفست کمونیست پر از نکاتی هست که باید برای احداث چنین حکومتی درنظر داشت.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم