خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب داشتن یا بودن

رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سارا بی ریا
خداقوت
خلاصه کتاب داشتن یا بودن / خلاصه کتاب هنر بودن از اریک فروم در چکیدا
خلاصه کتاب
داشتن یا بودن
رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل اریک فروم
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سارا بی ریا
خداقوت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم