خلاصه کتاب داشتن یا بودن

رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد امین تقی زاده
خوب لود
chekida | چکیدا فردین صمصامی
عالی
chekida | چکیدا طناز ذاکری
Jaleb
خلاصه کتاب داشتن یا بودن / خلاصه کتاب هنر بودن از اریک فروم در چکیدا
خلاصه کتاب
داشتن یا بودن
رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل اریک فروم
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا محمد امین تقی زاده
خوب لود
chekida | چکیدا فردین صمصامی
عالی
chekida | چکیدا طناز ذاکری
Jaleb
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم