خلاصه کتاب داشتن یا بودن

رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا رضا ایرجی
کتاب خوبی بود ولی مطلب برای مخاطب سخت میشه جا بیفته تیم چکیدا روی روان بودن متن هم خیلی باید دقت کنه در مجموع تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا محمد زارعی
موضوع کتاب جالبه و سعی داره مطالب مفیدی رو بیان کنه، اما به نظرم زیادی خلاصه شده بود برا همینم نمی تونه مطلب رو خوب جا بندازه
chekida | چکیدا یاس
من متوجه نشدم بودن دقیقا چیه؟ کاش مثال های بیشتری داشت
خلاصه کتاب داشتن یا بودن / خلاصه کتاب هنر بودن از اریک فروم در چکیدا
خلاصه کتاب
داشتن یا بودن
رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل اریک فروم
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا رضا ایرجی
کتاب خوبی بود ولی مطلب برای مخاطب سخت میشه جا بیفته تیم چکیدا روی روان بودن متن هم خیلی باید دقت کنه در مجموع تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا محمد زارعی
موضوع کتاب جالبه و سعی داره مطالب مفیدی رو بیان کنه، اما به نظرم زیادی خلاصه شده بود برا همینم نمی تونه مطلب رو خوب جا بندازه
chekida | چکیدا یاس
من متوجه نشدم بودن دقیقا چیه؟ کاش مثال های بیشتری داشت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم