خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب داشتن یا بودن

رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
chekida | چکیدا رضا ایرجی
کتاب خوبی بود ولی مطلب برای مخاطب سخت میشه جا بیفته تیم چکیدا روی روان بودن متن هم خیلی باید دقت کنه در مجموع تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا حمید سنجریان
خوب
خلاصه کتاب داشتن یا بودن / خلاصه کتاب هنر بودن از اریک فروم در چکیدا
خلاصه کتاب
داشتن یا بودن
رسیدن به آرامش در دنیای پر از تجمل اریک فروم
۳۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
chekida | چکیدا رضا ایرجی
کتاب خوبی بود ولی مطلب برای مخاطب سخت میشه جا بیفته تیم چکیدا روی روان بودن متن هم خیلی باید دقت کنه در مجموع تشکر از تیم چکیدا
chekida | چکیدا حمید سنجریان
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم