خلاصه کتاب فاشیسم

فاشیسم یه هشداره!
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسین ع ع
اگر بخوایم تو مقیاس کوچکتر فکر کنیم یک نمونه از فاشیسم در سازمانها و ارگانهای دولتی (شایدم خصوصی) در جریانه و درسته خیلی شدید نیست و تغییراتی انجام میشه ولی در سطوح غیر کلان خیلی محسوس‌ه
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
مفید و اطلاعات تازه
chekida | چکیدا محمد حبیبی
خیلی عالی
خلاصه کتاب فاشیسم / فاشیسم چیست / فاشیست کیست
خلاصه کتاب فاشیسم / فاشیسم چیست / فاشیست کیست
خلاصه کتاب
فاشیسم
فاشیسم یه هشداره! مدلن البرایت
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسین ع ع
اگر بخوایم تو مقیاس کوچکتر فکر کنیم یک نمونه از فاشیسم در سازمانها و ارگانهای دولتی (شایدم خصوصی) در جریانه و درسته خیلی شدید نیست و تغییراتی انجام میشه ولی در سطوح غیر کلان خیلی محسوس‌ه
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
مفید و اطلاعات تازه
chekida | چکیدا محمد حبیبی
خیلی عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم