خلاصه کتاب سرزمین موعود

داستان زندگی اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا Mohammad RST
عالی
chekida | چکیدا الهام شجاعی
خیلی عالی بود
chekida | چکیدا الهام شجاعی
عالی بود
خلاصه کتاب سرزمین موعود از باراک اوباما در چکیدا
خلاصه کتاب
سرزمین موعود
داستان زندگی اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست آمریکا باراک اوباما
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا Mohammad RST
عالی
chekida | چکیدا الهام شجاعی
خیلی عالی بود
chekida | چکیدا الهام شجاعی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم