خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان

داستان بزرگترین فریبِ جاسوسی در تاریخ
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی
chekida | چکیدا امیرحسین حسین زاده
خیلی پیچیده شد وسطای کتاب انقد از شوروی و فاشیست ماشیست و... گفت هنگ کردم🗿😂
خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان
خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان
خلاصه کتاب
یک جاسوس در میان دوستان
داستان بزرگترین فریبِ جاسوسی در تاریخ بن مکینتایر
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی
chekida | چکیدا امیرحسین حسین زاده
خیلی پیچیده شد وسطای کتاب انقد از شوروی و فاشیست ماشیست و... گفت هنگ کردم🗿😂
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم