خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان

داستان بزرگترین فریبِ جاسوسی در تاریخ
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا امیرحسین حسین زاده
خیلی پیچیده شد وسطای کتاب انقد از شوروی و فاشیست ماشیست و... گفت هنگ کردم🗿😂
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی
خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان
خلاصه کتاب یک جاسوس در میان دوستان
خلاصه کتاب
یک جاسوس در میان دوستان
داستان بزرگترین فریبِ جاسوسی در تاریخ بن مکینتایر
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا امیرحسین حسین زاده
خیلی پیچیده شد وسطای کتاب انقد از شوروی و فاشیست ماشیست و... گفت هنگ کردم🗿😂
chekida | چکیدا امید علیزاده
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم