خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن

چطور چنگیزخان به ساخت دنیای متمدن کمک کرد؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
خیلی جالب بود. با چیزایی که تا الان در مورد چنگیز خان شنیده بودم کاملا فرق داشت👏👏
chekida | چکیدا مری امری
عالی. چنگیز خان شخصیت قابل احترامی در تاریخ است
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
خوب بود ی تعریف دیگه از چنگیز خان بود
خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن / چنگیزخان و ساخت جهان مدرن
خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن / چنگیزخان و ساخت جهان مدرن
خلاصه کتاب
چنگیزخان و دنیای مدرن
چطور چنگیزخان به ساخت دنیای متمدن کمک کرد؟ جک ودرفورد
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
خیلی جالب بود. با چیزایی که تا الان در مورد چنگیز خان شنیده بودم کاملا فرق داشت👏👏
chekida | چکیدا مری امری
عالی. چنگیز خان شخصیت قابل احترامی در تاریخ است
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
خوب بود ی تعریف دیگه از چنگیز خان بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم