خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن

چطور چنگیزخان به ساخت دنیای متمدن کمک کرد؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
خوب بود ی تعریف دیگه از چنگیز خان بود
chekida | چکیدا فائزه فروتن
عالی
chekida | چکیدا گلابتون جلالی
خوب بود
خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن / چنگیزخان و ساخت جهان مدرن
خلاصه کتاب چنگیزخان و دنیای مدرن / چنگیزخان و ساخت جهان مدرن
خلاصه کتاب
چنگیزخان و دنیای مدرن
چطور چنگیزخان به ساخت دنیای متمدن کمک کرد؟ جک ودرفورد
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا علیرضا بهزادی
خوب بود ی تعریف دیگه از چنگیز خان بود
chekida | چکیدا فائزه فروتن
عالی
chekida | چکیدا گلابتون جلالی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم