خلاصه کتاب آشوب

چطور کشورها از پسِ بحران‌های عظیم برمیان؟
۵۰ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Sare Foladi
عالی بود ممنون از گروه خوب چکیدا
chekida | چکیدا علیرضا صمیمی
*!****
chekida | چکیدا مهناز فاضلی
بسیارخوب
خلاصه کتاب آشوب - چطور ملت ها از پسِ بحران‌های عظیم بر می‌آیند
خلاصه کتاب
آشوب
چطور کشورها از پسِ بحران‌های عظیم برمیان؟ جرد دایموند
۵۰ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Sare Foladi
عالی بود ممنون از گروه خوب چکیدا
chekida | چکیدا علیرضا صمیمی
*!****
chekida | چکیدا مهناز فاضلی
بسیارخوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم