خلاصه کتاب آشوب

چطور کشورها از پسِ بحران‌های عظیم برمیان؟
۵۰ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فهام گوهري
بنظرم خيلي جزو كتابهاي سياسي به حساب نمياد واسه همين يك ستاره كم كردم ولي به عنوان تاريخ اقتصادي و يا استقلال كشورها بد نبود🙏
chekida | چکیدا مرتضی رفیعی
کارتون با کیفیته. ولی من سه بار اینو گوش دادم درک ارتباط بعضی قسمتها مشکل بود. هرچند خلاصه کردن این پیامدها رو هم داره
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
خلاصه کتاب خوبی بود ، قبلا داخل یه پلتفرم دیگه گوش کرده بودم ولی لحن و بیان گوینده چکیدا بهتره.
خلاصه کتاب آشوب - چطور ملت ها از پسِ بحران‌های عظیم بر می‌آیند
خلاصه کتاب
آشوب
چطور کشورها از پسِ بحران‌های عظیم برمیان؟ جرد دایموند
۵۰ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا فهام گوهري
بنظرم خيلي جزو كتابهاي سياسي به حساب نمياد واسه همين يك ستاره كم كردم ولي به عنوان تاريخ اقتصادي و يا استقلال كشورها بد نبود🙏
chekida | چکیدا مرتضی رفیعی
کارتون با کیفیته. ولی من سه بار اینو گوش دادم درک ارتباط بعضی قسمتها مشکل بود. هرچند خلاصه کردن این پیامدها رو هم داره
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
خلاصه کتاب خوبی بود ، قبلا داخل یه پلتفرم دیگه گوش کرده بودم ولی لحن و بیان گوینده چکیدا بهتره.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم