خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی

پادزهری برای ناآرامی‌های زندگی
۲۱ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی / کتاب های جردن پترسون
خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی / کتاب های جردن پترسون
خلاصه کتاب
۱۲ قانون برای زندگی
پادزهری برای ناآرامی‌های زندگی جردن پترسون
۲۱ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم