خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی

پادزهری برای ناآرامی‌های زندگی
۲۱ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب عالی بود. پیشنهاد می‌کنم قوانین رو یادداشت کنید همیشه مرور کنید
خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی / کتاب های جردن پترسون
خلاصه کتاب ۱۲ قانون برای زندگی / کتاب های جردن پترسون
خلاصه کتاب
۱۲ قانون برای زندگی
پادزهری برای ناآرامی‌های زندگی جردن پترسون
۲۱ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب عالی بود. پیشنهاد می‌کنم قوانین رو یادداشت کنید همیشه مرور کنید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم