خلاصه کتاب 13 کاری که افراد هوشمند انجام نمی دهند

با این روش‌ها کنترل زندگیت رو به‌دست بگیر
۲۵ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا نگار آریانفرد
عالی 👏
خلاصه کتاب ۱۳ کاری که افراد هوشمند انجام نمی دهند
خلاصه کتاب ۱۳ کاری که افراد هوشمند انجام نمی دهند
خلاصه کتاب
13 کاری که افراد هوشمند انجام نمی دهند
با این روش‌ها کنترل زندگیت رو به‌دست بگیر امی مورین
۲۵ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا نگار آریانفرد
عالی 👏
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم