خلاصه کتاب 4 ساعت کار در هفته

چطور با کار کمتر، به چیزهای بیشتری برسیم؟
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا meysam Madadi
خوب و خلاصه و مفید
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خیلی خوب بود
خلاصه کتاب ۴ ساعت کار در هفته / خلاصه کتاب هفته کاری ۴ ساعته / ترجمه کتاب The 4 Hour Workweek
خلاصه کتاب ۴ ساعت کار در هفته / خلاصه کتاب هفته کاری ۴ ساعته / ترجمه کتاب The 4 Hour Workweek
خلاصه کتاب
4 ساعت کار در هفته
چطور با کار کمتر، به چیزهای بیشتری برسیم؟ تیم فریس
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا meysam Madadi
خوب و خلاصه و مفید
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
خیلی خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم