خلاصه کتاب قانون ۸۰/۲۰

رسیدن به دستاوردهای بیشتر با تلاشِ کمتر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مریم چلبی
به نظر واقعا خلاصه خوب و مفیدی بود
chekida | چکیدا فاطمه بهزادی فرذ
مفید بود و میخوام که نکاتش رو پست کنم
chekida | چکیدا اصغر جواهری فر
خیلی خوبه بخصوص گفتار محاوره ایش
خلاصه کتاب قانون 80 / 20 - قانون پارتو / اصل پارتو
خلاصه کتاب
قانون ۸۰/۲۰
رسیدن به دستاوردهای بیشتر با تلاشِ کمتر ریچارد کخ
۲۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مریم چلبی
به نظر واقعا خلاصه خوب و مفیدی بود
chekida | چکیدا فاطمه بهزادی فرذ
مفید بود و میخوام که نکاتش رو پست کنم
chekida | چکیدا اصغر جواهری فر
خیلی خوبه بخصوص گفتار محاوره ایش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم