خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب قانون ۸۰/۲۰

رسیدن به دستاوردهای بیشتر با تلاشِ کمتر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ایمان مهران نیا
امیداورم همیشه موفق و سرزنده باشید
chekida | چکیدا مرتضی شهریاری
بد نبود
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
خوب بود
خلاصه کتاب قانون 80 / 20 - قانون پارتو / اصل پارتو
خلاصه کتاب
قانون ۸۰/۲۰
رسیدن به دستاوردهای بیشتر با تلاشِ کمتر ریچارد کخ
۲۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ایمان مهران نیا
امیداورم همیشه موفق و سرزنده باشید
chekida | چکیدا مرتضی شهریاری
بد نبود
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم