خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب هوش مصنوعی 2041

زندگی در سال ۲۰۴۱ با هوش مصنوعی
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب هوش مصنوعی در ۲۰۴۱
خلاصه کتاب هوش مصنوعی در ۲۰۴۱
خلاصه کتاب
هوش مصنوعی 2041
زندگی در سال ۲۰۴۱ با هوش مصنوعی کای فو لی
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم