خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب پادزهر

مثبت‌اندیشی راهکار زندگی شاد نیست!
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مصطفی مصطفی
خوب بود
chekida | چکیدا sadra sadr
هیجان مثبت
chekida | چکیدا علی نجیمی
خوب
خلاصه کتاب پادزهر
خلاصه کتاب
پادزهر
مثبت‌اندیشی راهکار زندگی شاد نیست! الیور برکمن
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مصطفی مصطفی
خوب بود
chekida | چکیدا sadra sadr
هیجان مثبت
chekida | چکیدا علی نجیمی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم