خلاصه کتاب پادزهر

مثبت‌اندیشی راهکار زندگی شاد نیست!
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا Somayye Araee
خیلی خوبه اما کاش وقتی از صفحه خارج میشیم قطع نشه
chekida | چکیدا علي ذوالفقاري
عالي
chekida | چکیدا شیما ندایی
خیلی مفید بود
خلاصه کتاب پادزهر
خلاصه کتاب
پادزهر
مثبت‌اندیشی راهکار زندگی شاد نیست! الیور برکمن
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا Somayye Araee
خیلی خوبه اما کاش وقتی از صفحه خارج میشیم قطع نشه
chekida | چکیدا علي ذوالفقاري
عالي
chekida | چکیدا شیما ندایی
خیلی مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم