خلاصه کتاب هنر عشق ورزیدن

راهنمایی کلاسیک برای روابط عاشقانه
۲۱ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا ریحان پسند
عالی 👌♥️
chekida | چکیدا امید اشوری
جالب بود یاد گرفتم عشق شامل 4 اصل 1 مسئولیت 2 احترام 3 دانش 4 مراقبت که باز رابطه پایدار شامل 3 اصل میشه 1 صبر 2 تمرکز 3 نظم و انظباط
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
خلاصه کتاب هنر عشق ورزیدن از اریک فروم در چکیدا
خلاصه کتاب
هنر عشق ورزیدن
راهنمایی کلاسیک برای روابط عاشقانه اریک فروم
۲۱ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا ریحان پسند
عالی 👌♥️
chekida | چکیدا امید اشوری
جالب بود یاد گرفتم عشق شامل 4 اصل 1 مسئولیت 2 احترام 3 دانش 4 مراقبت که باز رابطه پایدار شامل 3 اصل میشه 1 صبر 2 تمرکز 3 نظم و انظباط
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم