خلاصه کتاب هنر اغواگری

اغواگران چطوری دل معشوق رو به‌دست میارن؟
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ali tehrani
عالی بود
chekida | چکیدا panah parsiyan
عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
خلاصه کتاب هنر اغواگری رابرت گرین در چکیدا
خلاصه کتاب
هنر اغواگری
اغواگران چطوری دل معشوق رو به‌دست میارن؟ رابرت گرین
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ali tehrani
عالی بود
chekida | چکیدا panah parsiyan
عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم