خلاصه کتاب تو همانی که می اندیشی

از کوزه همان برون تراود که در اوست
۱۵ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا Sama Raha
راستش خوندن این کتاب ها واسم خنده داره و معمولا هم حرفی واسه گفتن ندارن به همه چیز مثبت نگاه کنی در واقع از حقیقت تلخی که وجود داره چشم پوشی می‌کنی مثل این میمونه که سرتو ببری زیر برف و شاد زندگی کنی! حقیقت تلخ تر و پیچیده از این داستاناس!
chekida | چکیدا مهسا سهرابی
کاش تو کتاب های خودیاری اموزش و راه مثبت اندیشی رو هم یاد میدادن ، تو تمام کتابای این شکلی فقط میگن مثبت فکر کن و مثبت بمون ولی خب چطوری ؟
chekida | چکیدا امیر روح گری
عالی هستش ای کاش همه این فرصت رو پیدا کنن این کتاب رو بخونن
خلاصه کتاب تو همانی که می اندیشی اثر جیمز آلن در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
تو همانی که می اندیشی
از کوزه همان برون تراود که در اوست جیمز آلن
۱۵ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا Sama Raha
راستش خوندن این کتاب ها واسم خنده داره و معمولا هم حرفی واسه گفتن ندارن به همه چیز مثبت نگاه کنی در واقع از حقیقت تلخی که وجود داره چشم پوشی می‌کنی مثل این میمونه که سرتو ببری زیر برف و شاد زندگی کنی! حقیقت تلخ تر و پیچیده از این داستاناس!
chekida | چکیدا مهسا سهرابی
کاش تو کتاب های خودیاری اموزش و راه مثبت اندیشی رو هم یاد میدادن ، تو تمام کتابای این شکلی فقط میگن مثبت فکر کن و مثبت بمون ولی خب چطوری ؟
chekida | چکیدا امیر روح گری
عالی هستش ای کاش همه این فرصت رو پیدا کنن این کتاب رو بخونن
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم