خلاصه کتاب بهترین خودت باش

چطور زمان، انرژی و انگیزه رو به خدمت خودمون دربیاریم؟
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا بازلایتر ۳۱۳
خوب بود
chekida | چکیدا امید علیزاده
خوب
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی خداقوت
خلاصه کتاب بهترین خودت باش
خلاصه کتاب
بهترین خودت باش
چطور زمان، انرژی و انگیزه رو به خدمت خودمون دربیاریم؟ کری نیهوف
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا بازلایتر ۳۱۳
خوب بود
chekida | چکیدا امید علیزاده
خوب
chekida | چکیدا سارا بی ریا
عالی خداقوت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم