خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب بهترین خودت باش

چطور زمان، انرژی و انگیزه رو به خدمت خودمون دربیاریم؟
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مانی رضایی
اثرگذار بود
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
مفید وکاربردی بود
chekida | چکیدا شهاب حسینی
در مجموع مفید بود.
خلاصه کتاب بهترین خودت باش
خلاصه کتاب
بهترین خودت باش
چطور زمان، انرژی و انگیزه رو به خدمت خودمون دربیاریم؟ کری نیهوف
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مانی رضایی
اثرگذار بود
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
مفید وکاربردی بود
chekida | چکیدا شهاب حسینی
در مجموع مفید بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم