خلاصه کتاب اشتباهات اتمی

تاریخچه‌ای از فجایع هسته‌ای مرگبار
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب اشتباهات اتمی / تاریخچه هسته ای / فجایع هسته ای تاریخ
خلاصه کتاب اشتباهات اتمی / تاریخچه هسته ای / فجایع هسته ای تاریخ
خلاصه کتاب
اشتباهات اتمی
تاریخچه‌ای از فجایع هسته‌ای مرگبار جیمز ماهافی
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم