خلاصه کتاب دلبستگی

راهنمای علمی برای ساخت و حفظ روابط عاشقانه
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مریم شهریاری
خیلی خوب و به زبان ساده سبک های دلبستگی رو توضیح داد
chekida | چکیدا سیده محدثه تقوی تکیار
کاش تو دو تا تایم ۳۰دقیقه ای خلاصه میشد 🌸
chekida | چکیدا فاطمه (مژگان) متین آرا
کتاب جالبی بود
خلاصه کتاب دلبستگی / ترجمه کتاب Attached
خلاصه کتاب
دلبستگی
راهنمای علمی برای ساخت و حفظ روابط عاشقانه آمیر لِوین
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مریم شهریاری
خیلی خوب و به زبان ساده سبک های دلبستگی رو توضیح داد
chekida | چکیدا سیده محدثه تقوی تکیار
کاش تو دو تا تایم ۳۰دقیقه ای خلاصه میشد 🌸
chekida | چکیدا فاطمه (مژگان) متین آرا
کتاب جالبی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم