خلاصه کتاب این راهش نیست

موفقیت رو تاحالا اشتباه فهمیدیم!
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا parviz hemati
عالی
chekida | چکیدا سید عادل مهدی
خوب
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
خلاصه کتاب این راهش نیست از اریک بارکر در چکیدا
خلاصه کتاب
این راهش نیست
موفقیت رو تاحالا اشتباه فهمیدیم! اریک بارکر
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا parviz hemati
عالی
chekida | چکیدا سید عادل مهدی
خوب
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم