خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب این راهش نیست

موفقیت رو تاحالا اشتباه فهمیدیم!
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جعفرپور
عالی
chekida | چکیدا بهنام رحمانی
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
خلاصه کتاب این راهش نیست از اریک بارکر در چکیدا
خلاصه کتاب
این راهش نیست
موفقیت رو تاحالا اشتباه فهمیدیم! اریک بارکر
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جعفرپور
عالی
chekida | چکیدا بهنام رحمانی
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم