خلاصه کتاب کیم جونگ اون شدن

دیکتاتور کره‌ی شمالی و شخصیت معماگونه‌اش از زبان مامور سابق سیا
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا محمدرضا اشرف
اسم کتاب با محتوا کاملا متفاوته محتوا صرفا تاریخچهی از کره شمالی هست و نه کاریزمای یک رهبر
chekida | چکیدا Abedin Ansari
اونقد کیم کیم داشت ولی در کل خوب بود بالخره دیکتاتور محکوم به مرگ هستش مث قذافی
chekida | چکیدا حامد فیاض
خوب بود، پیشنهاد میکنم
خلاصه کتاب کیم جونگ اون شدن
خلاصه کتاب کیم جونگ اون شدن
خلاصه کتاب
کیم جونگ اون شدن
دیکتاتور کره‌ی شمالی و شخصیت معماگونه‌اش از زبان مامور سابق سیا جونگ اچ پاک
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا محمدرضا اشرف
اسم کتاب با محتوا کاملا متفاوته محتوا صرفا تاریخچهی از کره شمالی هست و نه کاریزمای یک رهبر
chekida | چکیدا Abedin Ansari
اونقد کیم کیم داشت ولی در کل خوب بود بالخره دیکتاتور محکوم به مرگ هستش مث قذافی
chekida | چکیدا حامد فیاض
خوب بود، پیشنهاد میکنم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم