خلاصه کتاب تو بودن

آگاهی چیه و منیتِ تو از کجا میاد؟
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا علی جادری
بسیار عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
بد نیس
خلاصه کتاب تو بودن اثر آنیل سث
خلاصه کتاب تو بودن اثر آنیل سث
خلاصه کتاب
تو بودن
آگاهی چیه و منیتِ تو از کجا میاد؟ آنیل سث
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا علی جادری
بسیار عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
بد نیس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم