خلاصه کتاب تفکر به سبک جعبه سیاه

حقیقتی خیره‌کننده راجع‌به موفقیت
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا یاسر حاتمی
ای کاش خلاصه بیشتری میزاشتین
chekida | چکیدا هلیا شجاعی
عالی بود خیلی بهره بردم🙏❤
chekida | چکیدا اسحاق سیاوشی
خوب بود. سپاس
خلاصه کتاب تفکر به سبک جعبه سیاه
خلاصه کتاب تفکر به سبک جعبه سیاه
خلاصه کتاب
تفکر به سبک جعبه سیاه
حقیقتی خیره‌کننده راجع‌به موفقیت متیو سید
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا یاسر حاتمی
ای کاش خلاصه بیشتری میزاشتین
chekida | چکیدا هلیا شجاعی
عالی بود خیلی بهره بردم🙏❤
chekida | چکیدا اسحاق سیاوشی
خوب بود. سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم