خلاصه کتاب آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن

چرا آسیب‌های روحی انقدر قوی و ماندگار هستن؟
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا ذبیح الله حسین زاده
کتاب خوبی بود. یک پیشنهاد به مدیر این اپ دارم، لطفا کتاب های رایگان را هفته ۲ کتاب یا ۳ کتاب کنید، چون ما در افغانستان هستیم و نمی‌توانیم اشتراک بخریم. برای سهولت دسترسی به خلاصه کتاب ها هفته ۱ کتاب واقعا کمه. موفق باشید
chekida | چکیدا محمد
چیز خاصی نداشت بری ویکیپدیا تروما سرچ کنی همه چیزی که تو این کتاب یا حداقل تو این خلاصه هست رو میفهمی.تکنیکایی که گفته هم یوگا،حلقه های اجتماعی و ی سری چیزای دیگه باید توسط متخصص روی فرد استفاده بشن
chekida | چکیدا Kian Hmz
جالب بود. مختصر اطلاعاتی درباره ماهیت تروما، چگونگی بوجود اومدنش و راه‌حل‌ برای کنترل کردنش به همراه مثال از مراجعین مبتلا به تروما.
خلاصه کتاب آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن / ترجمه کتاب The body Keeps the Score
خلاصه کتاب
آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن
چرا آسیب‌های روحی انقدر قوی و ماندگار هستن؟ بسل ون در کولک
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا ذبیح الله حسین زاده
کتاب خوبی بود. یک پیشنهاد به مدیر این اپ دارم، لطفا کتاب های رایگان را هفته ۲ کتاب یا ۳ کتاب کنید، چون ما در افغانستان هستیم و نمی‌توانیم اشتراک بخریم. برای سهولت دسترسی به خلاصه کتاب ها هفته ۱ کتاب واقعا کمه. موفق باشید
chekida | چکیدا محمد
چیز خاصی نداشت بری ویکیپدیا تروما سرچ کنی همه چیزی که تو این کتاب یا حداقل تو این خلاصه هست رو میفهمی.تکنیکایی که گفته هم یوگا،حلقه های اجتماعی و ی سری چیزای دیگه باید توسط متخصص روی فرد استفاده بشن
chekida | چکیدا Kian Hmz
جالب بود. مختصر اطلاعاتی درباره ماهیت تروما، چگونگی بوجود اومدنش و راه‌حل‌ برای کنترل کردنش به همراه مثال از مراجعین مبتلا به تروما.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم