خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن

چرا آسیب‌های روحی انقدر قوی و ماندگار هستن؟
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن / ترجمه کتاب The body Keeps the Score
خلاصه کتاب
آثار ماندگار تروما روی ذهن و بدن
چرا آسیب‌های روحی انقدر قوی و ماندگار هستن؟ بسل ون در کولک
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم