خلاصه کتاب بدن هرگز دروغ نمی‌گوید

آثار تربیت خشونت‌آمیز در بزرگسالی و بیماری‌ها
۴۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسین مرداسی
درود بر هموطنان عزیزم با هر گویش و زبانی. نظرم در رابطه با این کتاب به مفهوم کلی روبه رو شدن با حقایق زندگیه چه کودکی چه نوجوانی چه حال با چه میناسالی و پیریه. مبگه هر کی هر چیزی در درونش داره رو بریزه بیرون هرچند واقعا کار بسیار سختیه.،.
chekida | چکیدا alice saki
کتاب بسیار جالب و شنیدنیه ...حین گوش کردن کودکی خودم برام تداعی میشد ..پیامهای والدی غلط که بقول نویسنده به استناد قانون کتاب آسمانی تو گوشمون میخوندن ..و بلوالدین احسانا یا بترسید از آق و آه والدین...بسیار ممنونم ازتون 🙏
chekida | چکیدا فاطمه کاظمی
در کل کتاب خوبی بود اما ایراد بزرگی که داشت زیر سوال بردن موضوع بخشیدن بود . بخشیدن و کنار گذاشتن کینه ها تنها راه رسیدن به آرامشه و نگه داشتن خشم از والدین توی سینه هیچ کمکی به آرامش ما نمیکنه و چه بسا بدتر هم میکنه.
خلاصه کتاب بدن هرگز دروغ نمی‌گوید
خلاصه کتاب
بدن هرگز دروغ نمی‌گوید
آثار تربیت خشونت‌آمیز در بزرگسالی و بیماری‌ها آلیس میلر
۴۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسین مرداسی
درود بر هموطنان عزیزم با هر گویش و زبانی. نظرم در رابطه با این کتاب به مفهوم کلی روبه رو شدن با حقایق زندگیه چه کودکی چه نوجوانی چه حال با چه میناسالی و پیریه. مبگه هر کی هر چیزی در درونش داره رو بریزه بیرون هرچند واقعا کار بسیار سختیه.،.
chekida | چکیدا alice saki
کتاب بسیار جالب و شنیدنیه ...حین گوش کردن کودکی خودم برام تداعی میشد ..پیامهای والدی غلط که بقول نویسنده به استناد قانون کتاب آسمانی تو گوشمون میخوندن ..و بلوالدین احسانا یا بترسید از آق و آه والدین...بسیار ممنونم ازتون 🙏
chekida | چکیدا فاطمه کاظمی
در کل کتاب خوبی بود اما ایراد بزرگی که داشت زیر سوال بردن موضوع بخشیدن بود . بخشیدن و کنار گذاشتن کینه ها تنها راه رسیدن به آرامشه و نگه داشتن خشم از والدین توی سینه هیچ کمکی به آرامش ما نمیکنه و چه بسا بدتر هم میکنه.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم