خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب زاده جرم

زندگی در جامعه‌ی نژادپرستانه آفریقای جنوبی
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب زاده جرم / زندگینامه ترور نوآ مجری دیلی شو
خلاصه کتاب زاده جرم / زندگینامه ترور نوآ مجری دیلی شو
خلاصه کتاب
زاده جرم
زندگی در جامعه‌ی نژادپرستانه آفریقای جنوبی ترور نوآ
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم