خلاصه کتاب حد و مرز

چطور «نه» بگیم تا کنترل زندگی‌مون رو به‌دست بگیریم؟
۱۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
بسیار تکنیکی و کاربردی بود
خلاصه کتاب حد و مرز / ترجمه کتاب ‌boundaries
خلاصه کتاب حد و مرز / ترجمه کتاب ‌boundaries
خلاصه کتاب
حد و مرز
چطور «نه» بگیم تا کنترل زندگی‌مون رو به‌دست بگیریم؟ هنری کلاد
۱۶ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ث م ن م ش ا ی
بسیار تکنیکی و کاربردی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم