خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مغز دائم‌التغییر

قربانیان سکته‌های مغزی چطور ذهنشون رو ترمیم می‌کنن؟
۱۶ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب مغز دائم التغییر
خلاصه کتاب مغز دائم التغییر
خلاصه کتاب
مغز دائم‌التغییر
قربانیان سکته‌های مغزی چطور ذهنشون رو ترمیم می‌کنن؟ نورمن دویج
۱۶ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم