خلاصه کتاب مغز دائم‌التغییر

قربانیان سکته‌های مغزی چطور ذهنشون رو ترمیم می‌کنن؟
۱۶ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب مغز دائم التغییر
خلاصه کتاب مغز دائم التغییر
خلاصه کتاب
مغز دائم‌التغییر
قربانیان سکته‌های مغزی چطور ذهنشون رو ترمیم می‌کنن؟ نورمن دویج
۱۶ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم