خلاصه کتاب نردبان شکسته

چرا نباید خودت رو با بقیه مقایسه کنی؟
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محمد طاهری
خیلی خوب خلاصه شده بود.مرسی از تیم چکیدا
chekida | چکیدا محمد نقاس
مفید بود
chekida | چکیدا علیرضا مهرآبادی
خوب بود
خلاصه کتاب نردبان شکسته / تئوری نردبان شکسته
خلاصه کتاب
نردبان شکسته
چرا نباید خودت رو با بقیه مقایسه کنی؟ کیت پین
۳۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محمد طاهری
خیلی خوب خلاصه شده بود.مرسی از تیم چکیدا
chekida | چکیدا محمد نقاس
مفید بود
chekida | چکیدا علیرضا مهرآبادی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم