خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ساخت برند داستانی

پیشتاز عرصه‌ی خودت باش!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ساخت برند داستانی
خلاصه کتاب ساخت برند داستانی
خلاصه کتاب
ساخت برند داستانی
پیشتاز عرصه‌ی خودت باش! دونالد میلر
۱۴ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم