خلاصه کتاب ساخت برند داستانی

پیشتاز عرصه‌ی خودت باش!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب ساخت برند داستانی
خلاصه کتاب ساخت برند داستانی
خلاصه کتاب
ساخت برند داستانی
پیشتاز عرصه‌ی خودت باش! دونالد میلر
۱۴ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم