خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

عادت‌ها و روش‌های موفقِ شرکت‌های آینده‌نگر
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن
خلاصه کتاب ساختن برای ماندن
خلاصه کتاب
ساختن برای ماندن
عادت‌ها و روش‌های موفقِ شرکت‌های آینده‌نگر جیم کالینز
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم