خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب ساختن برای ماندن

عادت‌ها و روش‌های موفقِ شرکت‌های آینده‌نگر
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب ساختن برای ماندن
خلاصه کتاب ساختن برای ماندن
خلاصه کتاب
ساختن برای ماندن
عادت‌ها و روش‌های موفقِ شرکت‌های آینده‌نگر جیم کالینز
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم