خلاصه کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال

ارزیابی گذشته، نظم‌دهی به اکنون و طراحی آینده
۳۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا علی قربانی
کتاب خوبی بود مخصوصا خلاصه اش چون خود کتاب خیلی حجیمه و زیاده گویی و تکرار داره ولی چکیدا مطالب مهمش رو بیان کرده و نگاه من رو ب بولت ژورنال تغیر داد چون قبلا فکر میکردم خیلی سخته و باید کلی زمان براش گذاشت‌
chekida | چکیدا ایوب قادری
من دفترچه کار روزانه و هفتگی و هدفهام داشتم ولی این کتاب به نحوه پر کردن و استفاده بهتر از بولت ژورنال خیلی خوب راهنماییم کرد
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
سلام کتاب خوبی به نظر میرسه کاش مثال داشت تا تاثیر بیشتر در زندگی میذاشت ممنون از چکیدا
خلاصه کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
خلاصه کتاب
برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
ارزیابی گذشته، نظم‌دهی به اکنون و طراحی آینده رایدر کارول
۳۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا علی قربانی
کتاب خوبی بود مخصوصا خلاصه اش چون خود کتاب خیلی حجیمه و زیاده گویی و تکرار داره ولی چکیدا مطالب مهمش رو بیان کرده و نگاه من رو ب بولت ژورنال تغیر داد چون قبلا فکر میکردم خیلی سخته و باید کلی زمان براش گذاشت‌
chekida | چکیدا ایوب قادری
من دفترچه کار روزانه و هفتگی و هدفهام داشتم ولی این کتاب به نحوه پر کردن و استفاده بهتر از بولت ژورنال خیلی خوب راهنماییم کرد
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
سلام کتاب خوبی به نظر میرسه کاش مثال داشت تا تاثیر بیشتر در زندگی میذاشت ممنون از چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم