خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال

ارزیابی گذشته، نظم‌دهی به اکنون و طراحی آینده
۳۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا صادق صادق
معمولی
chekida | چکیدا امین موسوی
عالی
chekida | چکیدا محمد زارعی
بدک نبود
خلاصه کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
خلاصه کتاب
برنامه ریزی به روش بولت ژورنال
ارزیابی گذشته، نظم‌دهی به اکنون و طراحی آینده رایدر کارول
۳۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا صادق صادق
معمولی
chekida | چکیدا امین موسوی
عالی
chekida | چکیدا محمد زارعی
بدک نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم