خلاصه کتاب می دانم چرا پرنده در قفس می خواند

زندگینامه مربی معنوی اپرا وینفری
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مریم سیفی
بر خلاف کتابهای دیگر که بسیار خوب خلاصه میشود در مقایسه با مثلاً طاقچه ولی این کتاب چون زندگینامه بود خلاصه اش کاربردی وانگیزشی نبود.
chekida | چکیدا حامد موسوی
گاهی دونستن شرایط سخت زندگی گذشتگان چراغ راه آیندگانی چون ماست که در شرایط سخت کنونی به زیست ادامه میدهیم
chekida | چکیدا پویا هستم
در برابر مشکلات نباید تسلیم شد و همیشه یک کسایی هستن که بتوان به آنها تکیه کرد و از آنها آموخت..
خلاصه کتاب می دانم چرا پرنده در قفس می خواند
خلاصه کتاب
می دانم چرا پرنده در قفس می خواند
زندگینامه مربی معنوی اپرا وینفری مایا آنجلو
۳۱ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مریم سیفی
بر خلاف کتابهای دیگر که بسیار خوب خلاصه میشود در مقایسه با مثلاً طاقچه ولی این کتاب چون زندگینامه بود خلاصه اش کاربردی وانگیزشی نبود.
chekida | چکیدا حامد موسوی
گاهی دونستن شرایط سخت زندگی گذشتگان چراغ راه آیندگانی چون ماست که در شرایط سخت کنونی به زیست ادامه میدهیم
chekida | چکیدا پویا هستم
در برابر مشکلات نباید تسلیم شد و همیشه یک کسایی هستن که بتوان به آنها تکیه کرد و از آنها آموخت..
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم