خلاصه کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن

۵ راهکار علمی برای کاهش افکار منفی و استرس‌زا
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا محمد شکی
خوب
chekida | چکیدا سید مهدی حمدی
خوب
chekida | چکیدا سمیه صانعی فر
مزخرف بود
خلاصه کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن
خلاصه کتاب
پاکسازی آشفتگی های ذهن
۵ راهکار علمی برای کاهش افکار منفی و استرس‌زا کارولاین لیف
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا محمد شکی
خوب
chekida | چکیدا سید مهدی حمدی
خوب
chekida | چکیدا سمیه صانعی فر
مزخرف بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم