خلاصه کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن

۵ راهکار علمی برای کاهش افکار منفی و استرس‌زا
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
خوندنش رو برای کسی که تمرکز خوبی رو خودش و افکارش کرده و دنبال راه های ارتقا خودش بوده و درمورد کنترل ذهن خودش کار کرده، نیاز نمی‌دونم. ولی کسی که به این مسائل (درون نگری و ذهن شناسی خود) کار نداشته، بهتره یه بار بخونه
chekida | چکیدا اکرم خزایی
خیلی خوب بود برام جدید بود که مدت 63روز باید از یک عادت بد بگذره و عادت خوب جایگزینش کنیم و عملکرد مغز انسان در رابطه با عادت چطوریه
chekida | چکیدا طاها حاجیان
با تشکر از صدا پیشه خوب چکیدا و بقیه عوامل چکیدا کتابش چندان کمک کننده نبود حداقل برای من
خلاصه کتاب پاکسازی آشفتگی های ذهن
خلاصه کتاب
پاکسازی آشفتگی های ذهن
۵ راهکار علمی برای کاهش افکار منفی و استرس‌زا کارولاین لیف
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
خوندنش رو برای کسی که تمرکز خوبی رو خودش و افکارش کرده و دنبال راه های ارتقا خودش بوده و درمورد کنترل ذهن خودش کار کرده، نیاز نمی‌دونم. ولی کسی که به این مسائل (درون نگری و ذهن شناسی خود) کار نداشته، بهتره یه بار بخونه
chekida | چکیدا اکرم خزایی
خیلی خوب بود برام جدید بود که مدت 63روز باید از یک عادت بد بگذره و عادت خوب جایگزینش کنیم و عملکرد مغز انسان در رابطه با عادت چطوریه
chekida | چکیدا طاها حاجیان
با تشکر از صدا پیشه خوب چکیدا و بقیه عوامل چکیدا کتابش چندان کمک کننده نبود حداقل برای من
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم