خلاصه کتاب مسیر متداول برای موفقیت غیرمتداول

نقشه‌ی راه برای موفقیت و استقلال مالی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا Amir Shirkavand
کتاب خوب وبد وجود نداره به دیدگاه آدما بستگی داره
chekida | چکیدا naser dddd
جالب نبود
خلاصه کتاب مسیر متداول برای موفقیت غیرمتداول اثر جان لی دوماس در چکیدا
خلاصه کتاب مسیر متداول برای موفقیت غیرمتداول اثر جان لی دوماس در چکیدا
خلاصه کتاب
مسیر متداول برای موفقیت غیرمتداول
نقشه‌ی راه برای موفقیت و استقلال مالی جان لی دوماس
۲۰ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا Amir Shirkavand
کتاب خوب وبد وجود نداره به دیدگاه آدما بستگی داره
chekida | چکیدا naser dddd
جالب نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم