خلاصه کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی

برای جذب مشتری حریص نباش
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب اعترافات یک تبیلغاتچی / اعتراف های یک تبلیغاتچی
خلاصه کتاب اعترافات یک تبیلغاتچی / اعتراف های یک تبلیغاتچی
خلاصه کتاب
اعترافات یک تبلیغاتچی
برای جذب مشتری حریص نباش دیوید اگیلوی
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم