خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید

افسار زندگیت رو خودت به دست بگیر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا یاسین روحانی
کتاب خوبیه ، یه ستاره کم دادم چون یکم کمال گرایانه گفته و برای همه نمی تونه کاربردی باشه .
chekida | چکیدا سارا گودرزی
عالی بود
خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید / کتاب زندگی خودت را طراحی کن
خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید / کتاب زندگی خودت را طراحی کن
خلاصه کتاب
زندگی خود را طراحی کنید
افسار زندگیت رو خودت به دست بگیر دیو ایوانز
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا یاسین روحانی
کتاب خوبیه ، یه ستاره کم دادم چون یکم کمال گرایانه گفته و برای همه نمی تونه کاربردی باشه .
chekida | چکیدا سارا گودرزی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم