خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب انحراف

مغزت همیشه بهت دروغ میگه
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا Nil
خلاصه کتاب بسیار روان و خوب بود و اگر بیشتر ادم های که در اطرافمان هستند میدانستند که واقعیتی وجود نداره و این برداشت ذهن ماست که واقعیت را میسازد انرژی ها و حرف های منفی کمتر میشد
بقیه‌ی نظرات
خلاصه کتاب انحراف نوشته بو لوتو / خلاصه کتاب تحریف
خلاصه کتاب
انحراف
مغزت همیشه بهت دروغ میگه بو لوتو
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا Nil
خلاصه کتاب بسیار روان و خوب بود و اگر بیشتر ادم های که در اطرافمان هستند میدانستند که واقعیتی وجود نداره و این برداشت ذهن ماست که واقعیت را میسازد انرژی ها و حرف های منفی کمتر میشد
بقیه‌ی نظرات
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم