خلاصه کتاب انحراف

مغزت همیشه بهت دروغ میگه
۳۶ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا بهمن یحیی زاده
بسیار لذت بردم ممنونم مانا باشین
chekida | چکیدا ebrahim sangali
عالی روان کاربردی
chekida | چکیدا Samran Kh.
بسیار زیبا و علمی بە بررسی موضوع پرداختە و لحظات خوبی رو با این خلاصە کتاب بسر بردم. از شما بسیار سپاسگزارم!
خلاصه کتاب انحراف نوشته بو لوتو / خلاصه کتاب تحریف
خلاصه کتاب
انحراف
مغزت همیشه بهت دروغ میگه بو لوتو
۳۶ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا بهمن یحیی زاده
بسیار لذت بردم ممنونم مانا باشین
chekida | چکیدا ebrahim sangali
عالی روان کاربردی
chekida | چکیدا Samran Kh.
بسیار زیبا و علمی بە بررسی موضوع پرداختە و لحظات خوبی رو با این خلاصە کتاب بسر بردم. از شما بسیار سپاسگزارم!
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم