خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب انتظارش را نداشتم

برگشت به زندگی بعد از فروپاشی‌ها
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا فاطمه بلک
خوب بود
chekida | چکیدا مریم پیوسته
عالی بود بسیار تاثیر گذار و مفید و کاربردی و البته راهگشا و آرامبخش
خلاصه کتاب انتظارش را نداشتم / خلاصه کتاب فاجعه داره میاد / انتظارشو نداشتم در چکیدا
خلاصه کتاب انتظارش را نداشتم / خلاصه کتاب فاجعه داره میاد / انتظارشو نداشتم در چکیدا
خلاصه کتاب
انتظارش را نداشتم
برگشت به زندگی بعد از فروپاشی‌ها ریچل هالیس
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا فاطمه بلک
خوب بود
chekida | چکیدا مریم پیوسته
عالی بود بسیار تاثیر گذار و مفید و کاربردی و البته راهگشا و آرامبخش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم