خلاصه کتاب مینیمالیسم دیجیتال

زندگی متمرکز در عصر پرسروصدای دیجیتال
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۱.۰
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
تشکر
خلاصه کتاب مینیمالیسم دیجیتال
خلاصه کتاب
مینیمالیسم دیجیتال
زندگی متمرکز در عصر پرسروصدای دیجیتال کال نیوپورت
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۱.۰
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
تشکر
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم