خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مینیمالیسم دیجیتال

زندگی متمرکز در عصر پرسروصدای دیجیتال
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب مینیمالیسم دیجیتال
خلاصه کتاب
مینیمالیسم دیجیتال
زندگی متمرکز در عصر پرسروصدای دیجیتال کال نیوپورت
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم