خلاصه کتاب مراقبت و تنبیه

داستان تولد زندان‌ها
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۱.۰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب نبود
خلاصه کتاب مراقبت و تنبیه اثر میشل فوکو در چکیدا
خلاصه کتاب مراقبت و تنبیه اثر میشل فوکو در چکیدا
خلاصه کتاب
مراقبت و تنبیه
داستان تولد زندان‌ها میشل فوکو
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۱.۰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم