خلاصه کتاب کشف توانمندی ها

چرا باید استعدادهای خودت و کارمندانت رو پرورش بدی؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
سلام تعداد شخصیت ها تو کتاب اصلی همین تعداد بود؟
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
It was so &so
خلاصه کتاب کشف توانمندی ها
خلاصه کتاب کشف توانمندی ها
خلاصه کتاب
کشف توانمندی ها
چرا باید استعدادهای خودت و کارمندانت رو پرورش بدی؟ مارکوس باکینگهام
۱۳ دقیقه
۷ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا محمد مهدیزاده
سلام تعداد شخصیت ها تو کتاب اصلی همین تعداد بود؟
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
It was so &so
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم