خلاصه کتاب پول و عقل

چرا درباره‌ی پول اشتباه فکر می‌کنیم و چطور عاقلانه خرج کنیم؟
۲۲ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا محمد عشوریان
مطالب متوسط بود و راوی عالی امیدوارم مطالب مهم از قلم نیفتاده باشن.
chekida | چکیدا سارا بی ریا
خوب بود ولی نمیدونم چرا احساس میکنم میتونست کامل تر و جامع تر باشه
chekida | چکیدا صادق مقدم
فقط مشکل رو شرح دادین ، روشی برای حلش نبود
خلاصه کتاب پول و عقل / دلارها و منطق ما / ترجمه کتاب Dollars and Sense
خلاصه کتاب
پول و عقل
چرا درباره‌ی پول اشتباه فکر می‌کنیم و چطور عاقلانه خرج کنیم؟ دن آریلی
۲۲ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا محمد عشوریان
مطالب متوسط بود و راوی عالی امیدوارم مطالب مهم از قلم نیفتاده باشن.
chekida | چکیدا سارا بی ریا
خوب بود ولی نمیدونم چرا احساس میکنم میتونست کامل تر و جامع تر باشه
chekida | چکیدا صادق مقدم
فقط مشکل رو شرح دادین ، روشی برای حلش نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم