خلاصه کتاب پول و عقل

چرا درباره‌ی پول اشتباه فکر می‌کنیم و چطور عاقلانه خرج کنیم؟
۲۲ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی
chekida | چکیدا farid bahri
خوب
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
خلاصه کتاب پول و عقل / دلارها و منطق ما / ترجمه کتاب Dollars and Sense
خلاصه کتاب
پول و عقل
چرا درباره‌ی پول اشتباه فکر می‌کنیم و چطور عاقلانه خرج کنیم؟ دن آریلی
۲۲ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی
chekida | چکیدا farid bahri
خوب
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم