خلاصه کتاب ایلان ماسک

نابغه‌ای که سودای نجات نوع بشر رو توی سرش داره
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا ariana pourmajidian
عالی
chekida | چکیدا معصومه رضایی
عالی بود
خلاصه کتاب ایلان ماسک / اتوبیوگرافی ایلان ماسک / زندگی شخصی ایلان ماسک
خلاصه کتاب
ایلان ماسک
نابغه‌ای که سودای نجات نوع بشر رو توی سرش داره اشلی ونس
۳۲ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
chekida | چکیدا ariana pourmajidian
عالی
chekida | چکیدا معصومه رضایی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم