خلاصه کتاب باج گیری عاطفی

وقتی عواطف، دستمایه‌ی سوءاستفاده میشه!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فروز دهکردی
خوب بود .
chekida | چکیدا علی اباذری
خیلی عالی
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
خلاصه کتاب باج گیری عاطفی اثر سوزان فوروارد در چکیدا
خلاصه کتاب
باج گیری عاطفی
وقتی عواطف، دستمایه‌ی سوءاستفاده میشه! سوزان فوروارد
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا فروز دهکردی
خوب بود .
chekida | چکیدا علی اباذری
خیلی عالی
chekida | چکیدا علی ملکی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم