خلاصه کتاب باج گیری عاطفی

وقتی عواطف، دستمایه‌ی سوءاستفاده میشه!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا بیتا باروتکوب
ازنظر بیان خیلی خوب بود بخش های متفاوت واز نظر های آموزنده‌ای داشت از نظر اینجانب برنامه جالبی می باشد که انشالله همینجور ادامه داشته باشد با خلاصه کتاب های مختلف شاد و پیروز و موفق باشید
chekida | چکیدا Moein Javadi
کتاب فوق العاده ای بود ولی چقد شخصیت های کتاب اسماشون واج آرایی داشت حس فیک‌بودن شخصیتارو داشتم آنا و آرتی مارک و مارگارت جیک و جین رُون و رُری
chekida | چکیدا یکتا باقری
حتما کتابهایی ک پشت هم پیشنهاد میکنن رو بخونید که تکمیل کننده کتاب قبل هستن و دریچه های ذهن ناآگاهت رونسبت به خودت باز میکنه
خلاصه کتاب باج گیری عاطفی اثر سوزان فوروارد در چکیدا
خلاصه کتاب
باج گیری عاطفی
وقتی عواطف، دستمایه‌ی سوءاستفاده میشه! سوزان فوروارد
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا بیتا باروتکوب
ازنظر بیان خیلی خوب بود بخش های متفاوت واز نظر های آموزنده‌ای داشت از نظر اینجانب برنامه جالبی می باشد که انشالله همینجور ادامه داشته باشد با خلاصه کتاب های مختلف شاد و پیروز و موفق باشید
chekida | چکیدا Moein Javadi
کتاب فوق العاده ای بود ولی چقد شخصیت های کتاب اسماشون واج آرایی داشت حس فیک‌بودن شخصیتارو داشتم آنا و آرتی مارک و مارگارت جیک و جین رُون و رُری
chekida | چکیدا یکتا باقری
حتما کتابهایی ک پشت هم پیشنهاد میکنن رو بخونید که تکمیل کننده کتاب قبل هستن و دریچه های ذهن ناآگاهت رونسبت به خودت باز میکنه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم