خلاصه کتاب بازاریابی پرمحتوا

بازاریابی کمتر و رسیدن به مشتری بیشتر
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد مهدی کریمی
خوب بود فقط بعضی لغات تخصصی رو بهتر بود انگلیسیش ذکر میشد مثلا lead generation ترجمه شده سرنخ که اگه کسی ندونه اصلا منظور رو متوجه نمیشه
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی
خلاصه کتاب بازاریابی محتوایی / خلاصه کتاب بازاریابی پرمحتوا / خلاصه کتاب بازاریابی حماسی
خلاصه کتاب بازاریابی محتوایی / خلاصه کتاب بازاریابی پرمحتوا / خلاصه کتاب بازاریابی حماسی
خلاصه کتاب
بازاریابی پرمحتوا
بازاریابی کمتر و رسیدن به مشتری بیشتر جو پولیتزی
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد مهدی کریمی
خوب بود فقط بعضی لغات تخصصی رو بهتر بود انگلیسیش ذکر میشد مثلا lead generation ترجمه شده سرنخ که اگه کسی ندونه اصلا منظور رو متوجه نمیشه
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالیی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم