خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب آزمایش هایی با مردم

تحقیقات روانشناسی برای شناخت ماهیت انسان
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب آزمایش هایی با مردم
خلاصه کتاب آزمایش هایی با مردم
خلاصه کتاب
آزمایش هایی با مردم
تحقیقات روانشناسی برای شناخت ماهیت انسان رابرت آبلسون
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم